Aicinām brīvprātīgos!

posted in: Mūsu labie darbi | 0

Pagājušajā gadā biedrība uzsāka brīvprātīgo iesaistīšanu, lai vadītu bezmaksas nodarbības bērniem ar zirgiem. Šis projekts veiksmīgi tika īstenots, iesaistot brīvprātīgos un novada bērnus no trūcīgām ģimenēm un ar veselības problēmām, kam tika dāvāts prieks būt kopā ar zirgiem. Brīvprātīgie tika speciāli apmācīti darbam ar zirgiem un bērniem.

Arī šogad turpināsim projektu un laipni aicinām pieteikties brīvprātīgos. Lūgums interesentus zvanīt pa tālr. 26527937.